Dit zijn wij....

 

...en dit zijn onze uitgangspunten

Je willen laten adviseren vereist inzicht en moed. Je willen laten adviseren vereist ook een persoonlijke klik . Daarom vinden we het belangrijk dat we werken vanuit dezelfde grondhouding en waarden als onze opdrachtgevers en dat onze kijk op mensen, organisaties en verandering aansluit bij de uwe.

Grondhouding en waarden

Respect en betrokkenheid voor en van mensen.

Verantwoordelijkheid geven en nemen.

Duidelijk en direct in communicatie.

Afspreken en aanspreken zowel op werk als gedrag.

 

Onze kijk op mensen, organisaties en verandering

Ieder mens heeft zijn eigen beeld van de wereld gebaseerd op zijn eigen ervaringen. En aangezien niemands beeld compleet is, kunnen we van ieders beeld leren. Zo heeft ieder mens zijn toegevoegde waarde, juist als zijn of haar beeld afwijkt van het onze. Mensen willen graag een gewaardeerde bijdrage leveren. De daaruit voortvloeiende betrokkenheid levert meer efficiŽntie winst dan welk programma ook.

Organisaties zijn groepen mensen die een gezamenlijk doel nastreven en daarvoor een structuur gebruiken en afspraken maken. Als het doel niet duidelijk is voor iedereen die betrokken is, zal de organisatie niet efficiŽnt kunnen werken. Als de afspraken en de verantwoordelijkheden niet kristal helder zijn, zullen irritaties ontstaan, duikgedrag, afschuiven, blame-cultuur of hoe u het noemen wilt.

Verandering is het bijstellen van doelen, afspraken en structuur om datgene wat de organisatie zich ten doel gesteld heeft te kunnen blijven doen. Dat betekent dat verandering continu gebeurt en niet elke zoveel maanden of jaren met grote rukken. Aangezien mensen van nature hechten aan stabiliteit, zullen de mensen steeds in het proces van veranderen betrokken moeten zijn en niet plotseling geconfronteerd moeten worden met de zoveelste verandering, bedacht door mensen die de processen op de werkvloer niet kennen.

 

Onze achtergrond

Grondhouding

 

  Visie

 

     Achtergrond

De adviseurs hebben allen meer dan twintig jaar ervaring in diverse management functies variŽrend van project en programma management tot directieleden verantwoordelijk voor zowel lijn als staf organisatie. Om voor iedere situatie de beste adviseur te kunnen leveren, zijn er adviseurs uit de overheid, het MKB en uit grote internationale omgevingen. Dit helpt ons de zaken vanuit verschillende perspectieven te leren zien en het geeft u de zekerheid van zowel ervaring als een frisse blik.

De adviseurs zijn ook coach, mediator of counselor, hetgeen hen een scherpe blik geeft op de menselijk kant van de zaak.