Transitiemanagement...

 

...beheerst en met iedereen

Veranderingen zijn voor iedereen lastig; als mens wil je het liefst op de automatische piloot verder.  Terwijl mensen afscheid nemen van het bekende daalt de productiviteit  en pas als de nieuwsgierigheid is gewekt en het enthousiasme terugkomt, gaat de productiviteit weer omhoog.

De methodiek

Transitiemanagement is een speciaal ontwikkeld traject om organisaties behulpzaam te zijn bij het succesvol implementeren van voorgenomen veranderingen. Transitiemanagement richt zich daarbij op de menskant van de verandering; het psychologische proces waar managers en teams doorheen gaan, komend van de 'oude' bekende situatie en op weg naar een 'nieuwe', onbekende werkomgeving en werkbeleving.

 

De modules

Het traject bestaat uit 4 korte modules die de deelnemende managers de vaardigheden leert om hun teams met meetbaar succes door de transitie te leiden. Elke workshop wordt afgesloten met een praktijkopdracht om in de eigen praktijk van alledag ervaring op te doen met 'transitie' vaardigheden. Aan het begin van het traject worden de succesindicatoren gedefinieerd waarmee de voortgang en het succes van het traject gemeten wordt.

-  inzicht in paradigmaverschuivingen; veranderings- en transitieconcepten vertalen in concrete kerndoelstellingen en succesindicatoren

-  leren omgaan met onduidelijkheid en onzekerheid; kansen zien en op creatieve wijze benutten; gericht blijven op kerndoelstellingen;

    afrekenen met 'oude' patronen; leiderschap tonen.

-  nieuwe bestaansgrond voor de afdeling definiŽren; plannen maken; structuur aanbrengen; mensen betrekken, uitdagen en steunen

-  'doorbraak' coachingstechnieken leren toepassen; ingesleten, ineffectieve patronen doorbreken; nieuw, effectief gedrag verankeren

 

Het resultaat

Elke workshop wordt met een praktijkopdracht afgesloten om in de eigen praktijk ervaring op te kunnen doen. Door aan het begin van het traject de succesindicatoren te definiŽren kan de voortgang en het succes van het traject voortdurend worden gemeten.

van ontkenning

   naar ontdekking

 

  van weerstand

     naar commitment