Business planning...

 

...van analyse tot actie

Zeker in deze tijd zijn bedrijven weer bezig koers te bepalen.  Wat doet de wereld om ons heen: wat doen de afnemers en de concurrenten? Wat kunnen wij met onze diensten en producten en wat levert dat op. Waar zitten de niches en de kansen en hoe onderbouw je die?

Methodiek

De 10-stappen strategische planningsmethode is een praktische, op actie en resultaat gerichte methode om snel tot een gedegen meerharen ondernemingsplan met meetbare doelstellingen en actieplannen te komen. Het 10-stappen planningsproces is door Hewlett-Packard Corporate ontwikkeld en wordt al meer dan 25 jaar met zeer veel succes toegepast zowel binnen de HP organisatie als ook bij vele andere bedrijven en organisaties in diverse disciplines. Deze methode is de afgelopen 25 jaar steeds verder ontwikkeld en aangepast voor de Europese markt.

 

De 10-stappen methode combineert een op analyse gebaseerd inzicht in gedefinieerde markt- en behoefte segmenten met een op creatief voorstellingsvermogen  gebaseerd beeld van ambities en mogelijkheden. Het uiteindelijke plan bestaat uit 2 delen: het Strategisch Plan (stap 1t/m 9) en het tactische en operationele eerste jaar plan (stap 10).

 

Werkwijze

Het totale begeleidingstraject bestaat uit de volgende fasen:

1.  OriŽntatie op het programma - wat is zinnig voor u

2.  Training op de methodiek - inzicht krijgen in de methodiek

3.  Realiseren van het ondernemingsplan - specifiek voor de eigen onderneming of afdeling

4.  Review sessies - evalueren op resultaat en proces en eventueel bijsturen

 

Resultaten

De resultaten zijn gericht op het verankeren van een nieuwe koers in de organisatie. Mensen leren het proces te volgen en de resultaten van het proces zijn hen eigen. De implementatie wordt steeds geŽvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Strategisch proces

 

   Bedrijfsspecifiek

 

      Actiegericht