Ambitie

 

   Betrokkenheid

 

      Beweging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U de inhoud...

 

...wij het proces

Als verantwoordelijke wilt u een heldere koers uitzetten en met haalbare stappen uw ambities realiseren. U kent uzelf, de organisatie en de mensen; u kent uw markt en u verstaat uw vak.

 

In de praktijk blijkt het desondanks lastig om de koers gericht te verleggen en iedereen daaraan mee te laten werken. Gelukkig hebben we inmiddels ook vele bedrijven mogen helpen om hun ambities succesvol te realiseren.

Hoe wij u ondersteunen

Wij helpen u beter en scherper te formuleren waar u heen wilt en kunt; wat haalbaar is en praktisch; wat dat betekent en wat daarvoor nodig is; hoe u daar komt en hoe u niet alleen iedereen meekrijgt in dat proces maar vooral hoe u iedereen er achter krijgt. Wij helpen u om het zelf te doen met uw kennis en inzicht en uw mensen. Wanneer wij weggaan, blijft alles op eigen kracht draaien .

 

De niveaus en methodieken

Met Strategische Business planning ondersteunen we directies en management teams met een bewezen praktische, op actie en resultaat gerichte methodiek om op basis van analyse enerzijds en ambities en mogelijkheden anderzijds te komen tot een strategisch meerjarenplan en een tactisch  en operationeel 1e jaars plan.

 

Met Bedrijf in Beweging begeleiden wij organisaties bij het succesvol implementeren van voorgenomen veranderingen. De gebruikte methodiek voor transitiemanagement richt zich vooral op de menskant van de verandering voor zowel managers als teams, is actie gedreven en gericht op blijvend resultaat.

 

Om iedereen op directie of management team niveau te betrekken is het soms noodzakelijk om mensen een nieuw inzicht te geven; om mensen te laten groeien. Daarvoor hebben we Team in beweging en Mens in beweging, trajecten om management teams en individuele managers inzicht te verschaffen in eigen en andermans kracht en kunnen en in de maximale synergie. Waar nodig worden de vereiste vaardigheden aangeleerd.

Particuliere  Coaching